Tahun :2017201520132012


February 2012

 • 29.02.2012 - 15:19 - Hamba Yang Melarikan Diri --- Kisah Para Rasul 12 : 25, 13 : 4-5, 13 : 13
 • 28.02.2012 - 12:50 - Tetapi Allah .... --- Kejadian 39.
 • 27.02.2012 - 16:45 - Hamba Yang Menderita --- 2 Timotius 2 : 1 - 13
 • 24.02.2012 - 09:49 - Papan Sasaran Panah Atau Pipa Saluran ---- Kolose 1 : 24 - 29
 • 23.02.2012 - 14:01 - Raksasa Di Laut Dalam --- Ayub 40 : 20 - 41 : 2
 • 22.02.2012 - 15:38 - HUKUM Vs KEBENARAN ---- Kisah Para Rasul 5 : 17 - 29
 • 21.02.2012 - 12:55 - Mentalitas Keledai ---- Matius 21 : 1 - 11
 • 17.02.2012 - 15:13 - ALLAH Lembut Dan Perkasa --- Mazmur 147 : 1 - 5
 • 15.02.2012 - 16:34 - Keindahan Setiap Hari --- Kisah Para Rasul 6 : 9 - 15
 • 14.02.2012 - 18:15 - Cerita Keluarga --- Lukas 15 : 11 - 32
 • 13.02.2012 - 12:04 - Warna Biru --- Bilangan 15 : 37 - 41.
 • 10.02.2012 - 18:23 - Kapel Santo Petrus ---- Matius 21 : 12 - 16
 • 09.02.2012 - 16:31 - W A K T U ----- Pengkhotbah 3 : 1 - 11
 • 08.02.2012 - 12:51 - Mengganti Posisi Tuhan? ---- Yesaya 29 : 15 - 16
 • 07.02.2012 - 13:56 - Ratakan Jalan Bagi Allah --- Yesaya 40 : 3-5
 • 03.02.2012 - 13:30 - Membeli Kebenaran --- Matius 13 : 43 - 46
 • 02.02.2012 - 11:14 - HATI DAN PIKIRAN YANG BENAR --- Amsal 4 : 23
 • 01.02.2012 - 13:17 - HATI-HATI MEMILIH SEKUTU --- 2 Tawarikh 18 : 28 - 19 : 3